I - 1.1 - OPŠTE OBAVEŠTENJE – čl 7, 10. i 37. Zakona, čl. 4, 5. i 8. Poslovnika

ZAVODNA OZNAKA

_______________________________

(naziv privrednog društva)


Br. ________________/________


Od ___________________ godineNa osnovu Ugovora o osnivanju i Statuta*1) privrednog društva ________________________ 

                                                                                                                             (naziv privrednog društva)

(u daljem tekstu: POSLODAVAC), a shodno Zakonu o sprečavanju zlostavljanja na radu ("Sl. glasnik RS", br. 36/10, u daljem tekstu: Zakon) i Pravilniku o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu („Sl. glasnik RS”, br. 62/10, daljem tekstu: Pravilnik), donosim OPŠTE OBAVEŠTENJE*2)

O ZABRANI VRŠENJA ZLOSTAVLJANJA 

I

pravima, obavezama i odgovornostima,

PREPOZNAVANJU, PREVENCIJI I SPREČAVANJU 

ZLOSTAVLJANJA I ZLOUPOTREBE 

PRAVA NA ZAŠTITU OD ZLOSTAVLJANJA,

KAO I POSTUPKU ZAŠTITE
OSNOVNA ODREĐENJA


Član 1.


Zabranjen je bilo koji vid zlostavljanja na radu i u vezi sa radom!


ZabranjenA je zloupotreba prava na zaštitu od zlostavljanja.