I - 1.3 - POJEDINAČNO OBAVEŠTENJE bez priloga –         čl. 7, 10. i 37. Zakona, 

               čl. 4, 5. i 8. Poslovnika

ZAVODNA OZNAKA


_______________________________

(naziv privrednog društva)


Br. ________________/________


Od ___________________ godineNa osnovu Ugovora o osnivanju*1) privrednog društva _______________________________

                                                                                                                 (naziv privrednog društva)

(u daljem tekstu: POSLODAVAC), a shodno čl. 7, 10. i 37. Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu ("Sl. glasnik RS", br. 36/10, daljem tekstu: Zakon) i čl. 4, 5. i 8. Pravilnika o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu ("Sl. glasnik RS", br. 62/10, daljem tekstu: Pravilnik), donosimPOJEDINAČNO OBAVEŠTENJE*2)


_________________________________________

(ime i prezime zaposlenog)


O ZABRANI VRŠENJA ZLOSTAVLJANJA i

pravima, obavezama i odgovornostima,

zaposlenog i poslodavca u vezi sa

ZABRANOM VRŠENJA ZLOSTAVLJANJA
- I -


U cilju stvaranja zdrave i bezbedne radne okoline, u privrednom društvu _________________ (kao poslodavcu), organizuje se rad na način kojim se sprečava pojava zlostavljanja na radu i u vezi sa radom i zaposlenima obezbeđuju uslovi rada u kojima neće biti izloženi zlostavljanju na radu i u vezi sa radom od strane poslodavca, odnosno odgovornog lica ili zaposlenih kod poslodavca.