I - 1.4 - SPISAK ZAPOSLENIH (za arhivu, uz dostavu Pojedinačnih obaveštenja) 

ZAVODNA OZNAKA


_______________________________

(naziv privrednog društva)


Br. ________________/________


Od ___________________ godineSPISAK ZAPOSLENIH

KOJIMA JE DOSTAVLJENO POJEDINAČNO OBAVEŠTENJE 

O ZABRANI VRŠENJA ZLOSTAVLJANJA i

pravima, obavezama i odgovornostima,

zaposlenog i poslodavca u vezi sa

ZABRANOM VRŠENJA ZLOSTAVLJANJAU skladu sa čl. 7, 10. i 37. Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu ("Sl. glasnik RS", br. 36/10, daljem tekstu: Zakon), čl. 4, 5. i 8. Pravilnika o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu ("Sl. glasnik RS", br. 62/10, daljem tekstu: Pravilnik), Opštim obaveštenja o zabrani vršenja zlostavljanja br. ____/___ od __________ godine (u daljem tekstu: Opšte obaveštenje) i odredbom pod IV Pojedinačnih obaveštenja, izrađuje se ovaj spisak.