I – 2.1 -         OVLAŠĆENJE ZA PRIJEM ZAHTEVA ZA ZAŠTITU 
(OVLAŠĆENO LICE – član 20. Pravilnika)





ZAVODNA OZNAKA


_______________________________

(naziv privrednog društva)


Br. ________________/________


Od ___________________ godine



Na osnovu Ugovora o osnivanju i Statuta*1) privrednog društva _______________________ 

                                                                                                                          (naziv privrednog društva)

(u daljem tekstu: POSLODAVAC), a shodno članu 20. Pravilnika o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu ("Sl. glasnik RS", br. 62/10, u daljem tekstu: Pravilnik)*2) u svrhu zaštite od zlostavljanja u skladu sa Zakonom o sprečavanju zlostavljanja na radu ("Sl. glasnik RS", br. 36/10, daljem tekstu: Zakon) i Opštim obaveštenja o zabrani vršenja zlostavljanja br. ____/___ od __________ godine (u daljem tekstu: Opšte obaveštenje), izdajem 



OVLAŠĆENJE 


ZA PRIJEM ZAHTEVA ZA ZAŠTITU OD ZLOSTAVLJANJA



I


U skladu sa članom 20. stav 2. Pravilnika, ovlašćujem _______________________________, 

                                                                                                    (ime i prezime lica kojem se daje ovlašćenje)

koji radi na poslovima i radnim zadacima _________________________________________, da od zaposlenih prima Zahteve za zaštitu od zlostavljanja, odnosno da bude OVLAŠĆENO LICE KOD POSLODAVCA (u smislu Zakona i Pravilnika).



II


OVLAŠĆENO LICE iz odredbe pod I ovog akta, osim prijema zahteva za zaštitu, radi i druge poslove u vezi sa zaštitom od zlostavljanja, propisane Zakonom, Pravilnikom i Opštim obaveštenjem.