I – 2.2 - SAGLASNOST ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU OD ZLOSTAVLJANJA (član 13. stav 2. Zakona i član 20. stav 3. Pravilnika) 

ZAVODNA OZNAKA


_______________________________

(naziv privrednog društva)


Br. ________________/________


Od ___________________ godineSAGLASNOST 

ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA   

ZA ZAŠTITU OD ZLOSTAVLJANJA1. DAVALAC SAGLASNOSTI_________________________­­­­­­­­­­­­_____________________, kao 

                                                  (ime i prezime lica)

zaposleni koji radi na poslovima _________________________

                                       

2. LICE KOME SE DAJE SAGLASNOSTI______________________­­­­­­­­­­­_______________, kao 

                                              (ime i prezime lica)

zaposleni koji radi na poslovima _________________________


3. PREDMETU skladu sa članom 10. stav 2. Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu ("Sl. glasnik RS", br. 36/10, daljem tekstu: Zakon) i članom 19. stav 1. Pravilnika o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu ("Sl. glasnik RS", br. 62/10, u daljem tekstu: Pravilnik),*1) i nakon iscrpljenih sredstava iz čl. 15, 16. i 18. Pravilnika, koji nisu dali zadovoljavajuće rezultate, stekli su se uslovi za podnošenje zahteva za zaštitu od zlostavljanja kod poslodavca (sa ciljem prestanka daljeg neprimerenog ponašanja prema meni).


Zahtev za zaštitu od zlostavljanja, u moje ime i za moj račun podneće lice iz tačke 2. ove saglasnosti.


4. – Ova saglasnost se daje za svrhu iz tačke 3. ovog akta, a u skladu sa članom 13. stav 2. Zakona i članom 20. stav 3. Pravilnika.*2)
U ____________, dana ______________