II - 3.4 -         OBAVEŠTENJE DIREKTORU DA POSTOJI PONAŠANJE KOJE BI MOGLO PREDSTAVLJATI ZLOSTAVLJANJE (član 12. Zakona) 
_________________________


_________________________


_________________________

(ime i prezime lica kome se upućuje)


ZAVODNA OZNAKA

_______________________________

(naziv privrednog društva)


Br. ________________/________


Od ___________________ godine       

OBAVEŠTENJE  

DA POSTOJI PONAŠANJE KOJE BI MOGLO 

PREDSTAVLJATI ZLOSTAVLJANJE *1)  1.                U skladu sa članom 12. Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu ("Sl. glasnik RS", br. 36/10, daljem tekstu: Zakon), a shodno članu 13. Opšteg obaveštenja o zabrani vršenja zlostavljanja br. ____/___ od __________ godine (u daljem tekstu: Opšte obaveštenje), obraćam Vam se, kao licu ovlašćenom za zaštitu i podnošenje zahteva za pokretanje postupkaradi iznošenja činjenica koje smatram relevantnim.


2.        -        Ja ­­­­­­­­­­­­­­­_____________________, kao zaposleni koji radi na poslovima ________________,

                      (ime i prezime lica)        

                 opravdano verujem da sam bio svedok ponašanja koje predstavlja zlostavljanje.


3.        -        Radeći, u okviru izvršenja svojih poslova i radnih zadataka, došao sam do sledećih saznanja: _______________________________________________________________

                 _______________________________________________________________________


4.        -        Lice ­­­­­­­­­­­­­­­_____________________, koje radi na poslovima i radnim zadacima ____________                

                     (ime i prezime lica)