II - 5.1 – PREDLOG ZA POSREDOVANJE – član 15. Zakona, član 23. Pravilnika

ZAVODNA OZNAKA

_______________________________

(naziv privrednog društva)


Br. ________________/________


Od ___________________ godineNa osnovu Ugovora o osnivanju i Statuta*1) privrednog društva ________________________ 

                                                                                                                          (naziv privrednog društva)

(u daljem tekstu: POSLODAVAC), a shodno članu 15. Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu (u daljem tekstu: Zakon), članu 23. Pravilnika o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu ("Sl. glasnik RS", br. 62/10, u daljem tekstu: Pravilnik) i članu 28. Opšteg obaveštenja o zabrani vršenja zlostavljanja br. _____ od _________ godine (u daljem tekstu: Obaveštenje), donosimPREDLOG ZA POSREDOVANJE*2)I


Dana _________________  primljen je Zahtev za zaštitu od zlostavljanja, br. __________ podnet od strane zaposlenog ____________________________________, kao zlostavljanog,

                                                                                   (ime i prezime)

protiv _____________________________________, kao  izvršioca zlostavljanja.

                                     (ime i prezime)II


Predlažem posredovanje kao način razrešenja spornog odnosa.   III3)