II - 5.3 –         ODLUKA O PRIHVATANJU ZAHTEVA ZA POSREDOVANJE - 2. – član 15. stav 2. Zakona i 22. Pravilnik

ZAVODNA OZNAKA

_______________________________

(naziv privrednog društva)


Br. ________________/________


Od ___________________ godineNa osnovu Ugovora o osnivanju i Statuta*1) privrednog društva ________________________ 

                                                                                                                            (naziv privrednog društva)

(u daljem tekstu: POSLODAVAC), a shodno članu 15. Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu (u daljem tekstu: Zakon), i članu 28. stav 2. Opšteg obaveštenja o zabrani vršenja zlostavljanja br. _____ od _________ godine (u daljem tekstu: Obaveštenje), donosim
ODLUKU O


PRIHVATANJU ZAHTEVA ZA POSREDOVANJE*2)I


Dana ______________  primljen je Zahtev za zaštitu od zlostavljanja, br. ________ podnet od strane zaposlenog ____________________________________, kao zlostavljanog,

                                                                                     (ime i prezime)

protiv mene ___________________________________, kao odgovornog lica u pravnom licu i

                                                (ime i prezime)

(po navodima iz zahteva) izvršiocu zlostavljanja.

       


II


Prihvatam predloženo posredovanje kao način razrešenja spornog odnosa.