II - 5.4 –         OBAVEŠTENJE O POSTIGNUTOM SPORAZUMU ZA POSREDOVANJE 
I ODREĐIVANJU POSREDNIKA – član 15. Zakona, član 23. Pravilnika

ZAVODNA OZNAKA

_______________________________

(naziv privrednog društva)


Br. ________________/________


Od ___________________ godineNa osnovu Ugovora o osnivanju i Statuta*1) privrednog društva ________________________ 

                                                                                                                             (naziv privrednog društva)

(u daljem tekstu: POSLODAVAC), u skladu sa članom 15. Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu (u daljem tekstu: Zakon), članom 23. Pravilnika o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu ("Sl. glasnik RS", br. 62/10, u daljem tekstu: Pravilnik) i čl. 28.i 29. Opšteg obaveštenja o zabrani vršenja zlostavljanja br. _____ od _________ godine (u daljem tekstu: Obaveštenje), donosim


OBAVEŠTENJE 

O POSTIGNUTOM SPORAZUMU ZA POSREDOVANJE 

I ODREĐIVANJU POSREDNIKA*2)


I


Dana _______________  primljen je Zahtev za zaštitu od zlostavljanja, br. __________  podnet od strane zaposlenog ____________________________________, kao zlostavljanog,

                                                                                (ime i prezime)

protiv _______________________________________, kao  izvršioca zlostavljanja.

                                                (ime i prezime)II


Dana ______________  Predlogom za posredovanje br. ________ od ________________*3)

predloženo je posredovanje kao način razrešenja spornog odnosa.


Predloženo je i da se za posrednika izabere - lice sa spiska posrednika koji se vodi kod poslodavca (član 50. Opšteg obaveštenja).*4)