II - 5.6 –         ODLUKA O IZRICANJU MERE ZA SPREČAVANJE ZLOSTAVLJANJA 
DO OKONČANJA POSTUPKA – član 18. stav 5. i član 24. Zakona

ZAVODNA OZNAKA

_______________________________

(naziv privrednog društva)


Br. ________________/________


Od ___________________ godineNa osnovu Ugovora o osnivanju i Statuta*1) privrednog društva ________________________ 

                                                                                                                          (naziv privrednog društva)

(u daljem tekstu: POSLODAVAC), a shodno članu 24. Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu (u daljem tekstu: Zakon) i članu 39. Opšteg obaveštenja o zabrani vršenja zlostavljanja br. _____ od _________ godine (u daljem tekstu: Obaveštenje), donosimODLUKU O IZRICANJU 

MERE ZA SPREČAVANJE ZLOSTAVLJANJA 

DO OKONČANJA POSTUPKA*1)I


Dana ______________  primljena je od posrednika - Inicijativa za preduzimanje mera za sprečavanje zlostavljanja do okončanja postupka, br. ____/____, od ____________ (u daljem tekstu: Inicijativa).II


Inicijativa je podneta od ovlašćenog lica – POSREDNIKA u postupku posredovanja pokrenutom po Zahtevu za zaštitu br. ___/___ od _________ i izabranog Sporazumom o određivanju posrednika br. ___/___ od _______ .


Inicijativa je obrazložena razlozima, shodno članu 18. stav 5. i članu 24. stav 1. Zakona i dat je predlog mera iz člana 24. stav 2. Zakona.III