II - 5.7 –         OBAVEŠTENJE ZAPOSLENOG (poslodavcu i inspekciji rada) 
O ODBIJANJU RADA – ZBOG NEPREDUZIMANJA MERA IZ ČLANA 24. ZAKONA – član 26. Zakona_________________________


_________________________

(naziv sektora službe)


_________________________

(ime i prezime lica kome se upućuje)


ZAVODNA OZNAKA

_______________________________

(naziv privrednog društva)


Br. ________________/________


Od ___________________ godineOBAVEŠTENJE

O ODBIJANJU RADA 

ZBOG NEPREDUZIMANJA MERA IZ ČLANA 24. ZAKONA*1)


1. - U skladu sa članom 26. Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu ("Sl. glasnik RS", br. 36/10, daljem tekstu: Zakon), OBAVEŠTAVAM VAS DA ODBIJAM DA RADIM, zbog nepreduzimanja mera iz člana 24. Zakona.


2. - Dana ______________, posrednik, u postupku posredovanja pokrenutom po Zahtevu za zaštitu br. ___/___ od _________, je podneo - Inicijativu za preduzimanje mera za sprečavanje zlostavljanja do okončanja postupka, br. ____ /____, od ____________ (u daljem tekstu: Inicijativa). 


Inicijativa, koja je podneta od ovlašćenog lica, izabranog Sporazumom o određivanju posrednika br. ___/___ od _______ i obrazložena razlozima, shodno članu 18. stav 5. i članu 24. stav 1. Zakona.*2)


3. - Inicijativom je, shodno članu 24. stav 2.*3) - predloženo izricanje mera ______________ 

________________________________________________________________ 

(navesti predloženu meru)

prema zaposlenom - koji se tereti za zlostavljanje, koja do danas nije preduzeta.


4. – Vratiću se na rad - odmah po preduzimanju mera iz člana 24. Zakona.