II - 5.8 –         POZIV (zaposlenom) DA SE VRATI NA RAD (jer su preduzete mere iz člana 24. Zakona) – član 26. Zakona
ZAVODNA OZNAKA

_______________________________

(naziv privrednog društva)


Br. ________________/________


Od ___________________ godineNa osnovu Ugovora o osnivanju i Statuta*1) privrednog društva ________________________ 

                                                                                                                          (naziv privrednog društva)

(u daljem tekstu: POSLODAVAC), a shodno članu 26. stav 4. Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu (u daljem tekstu: Zakon) i članu 40 stav 4. Opšteg obaveštenja o zabrani vršenja zlostavljanja br. ____ od _________ (u daljem tekstu: Obaveštenje), u vezi Odluke o izricanju mere za sprečavanje zlostavljanja do okončanja postupka br. _____ od _____________, donosim
POZIV ZAPOSLENOM


_________________________________________

(ime i prezime zaposlenog)DA SE VRATI NA RAD 

JER SU PREDUZETE MERE IZ ČLANA 24. ZAKONA*2)
I


Dana ______________  primljeno je od zaposlenog, koji se smatra zlostavljanim, obaveštenje (u skladu sa članom 26. Zakona) o odbijanju da radi, ako se ne preduzmu mere iz člana 24. Zakona.II