II - 5.9 –         SPORAZUM O OKONČANJU POSTUPKA I REŠAVANJU SPORNOG PITANJA 
– čl. 19. i 21. Zakona, član 24. Pravilnika_________________________


_________________________

(naziv sektora službe)


_________________________

(ime i prezime lica kome se upućuje)


ZAVODNA OZNAKA

_______________________________

(naziv privrednog društva)


Br. ________________/________


Od ___________________ godineNa osnovu člana 19. stav 1. tačka 1) i člana 21. Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu (u daljem tekstu: Zakon), člana 24. Pravilnika o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu („Sl. glasnik RS“, br. 62/10, u daljem tekstu: Pravilnik) i čl. 31. i 34. Opšteg obaveštenja o zabrani vršenja zlostavljanja br. _____ od _________ godine (u daljem tekstu: Obaveštenje), strane u sporu zaključujuSPORAZUM O OKONČANJU POSTUPKA*1)Strane u sporu:


1) ___________________________________ u daljem tekstu: Podnosilac zahteva za zaštitu

     (ime, prezime i funkcija lica koje se smatra zlostavljanim)


2) ___________________________________ u daljem tekstu: Lice koje se tereti

      (ime, prezime i funkcija lica koje se tereti za zlostavljanje)U zaključenju ovog sporazuma, učestvuje i Posrednik _________________________

                                                                                                 (ime i prezime)