II - 5.10 –         ODLUKA (POSLODAVCA) O PRIHVATANJU PREPORUKA IZ SPORAZUMA 
– član 21.  stav 4. Zakona i član 24. stav 5. Pravilnika
ZAVODNA OZNAKA

_______________________________

(naziv privrednog društva)


Br. ________________/________


Od ___________________ godineNa osnovu Ugovora o osnivanju i Statuta*1) privrednog društva ________________________ 

                                                                                                                            (naziv privrednog društva)

(u daljem tekstu: POSLODAVAC), u skladu sa članom 21. stav 4. Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu (u daljem tekstu: Zakon), članom 24. stav 5. Pravilnika o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu ("Sl. glasnik RS", br. 62/10, u daljem tekstu: Pravilnik) i članom 34. stav 3. Opšteg obaveštenja o zabrani vršenja zlostavljanja br. _____ od _________ godine (u daljem tekstu: Obaveštenje), donosimODLUKA

O PRIHVATANJU PREPORUKA 
IZ SPORAZUMA O OKONČANJU POSTUPKA*2)I


Dana ______________  Podnosilac zahteva za zaštitu - podneo je Zahtev za zaštitu od zlostavljanja, br. ___/____ od _____________, protiv Lica koje se tereti (kao  izvršioca zlostavljanja).


Predlogom za posredovanje br. ________ od ________________, predloženo je posredovanje kao način razrešenja spornog odnosa. Predloženo je i da se za posrednika izabere - lice sa spiska posrednika koji se vodi kod poslodavca, što je i učinjeno dana ________, kada su, shodno članu 15. stav 3. Zakona, strane u sporu su izabrale za posrednika lice _________________________, a poslodavac je izdao Obaveštenje o postignutom sporazumu za posredovanje i određivanju posrednika br. ____/____ od ____________, koje je dostavljeno - stranama u sporu, posredniku i ___________________________________.
II


U zakonskom roku strane u sporu su se sporazumele povodom rešavanja spornog pitanja i zaključile Sporazum o okončanju postupka br. ___ /____ od ________________.


Sporazum je zaključen u skladu sa odredbama člana 21. Zakona i člana 24. Pravilnika i  sadrži i preporuke poslodavcu (u pogledu otklanjanja mogućnosti nastavljanja zlostavljanja).


Predložene preporuke su: ___________________________________________________