II - 5.11 –         OBAVEŠTENJE DA POSTUPAK POSREDOVANJA – NIJE USPEO, 
JER STRANE U SPORU NISU ODREDILE POSREDNIKA 
– član 20. Zakona, član 23. Pravilnika
ZAVODNA OZNAKA

_______________________________

(naziv privrednog društva)


Br. ________________/________


Od ___________________ godineNa osnovu Ugovora o osnivanju i Statuta*1) privrednog društva ________________________ 

                                                                                                                            (naziv privrednog društva)

(u daljem tekstu: POSLODAVAC), u skladu sa članom 20. stav 2. Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu (u daljem tekstu: Zakon), članom 23. stav 2. Pravilnika o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu ("Sl. glasnik RS", br. 62/10, u daljem tekstu: Pravilnik) i članom 33. stav 2. Opšteg obaveštenja o zabrani vršenja zlostavljanja br. _____ od _________ godine (u daljem tekstu: Obaveštenje), donosimOBAVEŠTENJE 

DA POSTUPAK POSREDOVANJA NIJE USPEO 

JER NIJE POSTIGNUT SPORAZUM O IZBORU POSREDNIKA*2)
I


Dana ________________  primljen je Zahtev za zaštitu od zlostavljanja, br. ________ podnet od strane zaposlenog ____________________________________, kao zlostavljanog,

                                                                                       (ime i prezime)

protiv _______________________________________, kao  izvršioca zlostavljanja.

                                         (ime i prezime)
II


Dana ______________  Predlogom za posredovanje br. ___ /____ od ________________  predloženo je posredovanje kao način razrešenja spornog odnosa.