II - 5.12 –         ODLUKA (POSREDNIKA) DA SE POSTUPAK OBUSTAVLJA – član 19. stav 1. tačka 2) i član 20. stav 3. Zakona
ZAVODNA OZNAKA

_______________________________

(naziv privrednog društva)


Br. ________________/________


Od ___________________ godine
ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA*1)1.        -        U skladu sa članom 19. stav 1. tačka 2) i članom 20. stav 3. Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu ("Sl. glasnik RS", br. 36/10, daljem tekstu: Zakon), a na osnovu Sporazuma o određivanju posrednika br. ___/___ od _______*2) – OBUSTAVLJAM POSTUPAK POSREDOVANJA.


2.        -        Postupak je pokrenut - Zahtevom za zaštitu od zlostavljanja, br. ___/___ od _________, podnet od strane zaposlenog ______________________, kao zlostavljanog,

                                                                                                  (ime i prezime)

                 protiv __________________________, kao  izvršioca zlostavljanja.

                                         (ime i prezime)


                 Predlogom za posredovanje br. ___/____ od ________________, predloženo je Posredovanje, kao način razrešenja spornog odnosa, koje je prihvaćeno i određen je posrednik Sporazumom iz tačke 1. ove odluke.


3.        -        Postupak posredovanja se odvijao u skladu sa Zakonom i Pravilnikom.  


                 U toku postupka je utvrđeno sledeće:

                 _______________________________________________________________________

                 ____________________________________________________________________*3)


4.        -        Posle konsultacija sa stranama u sporu, konstatovano je da dalje vođenje postupka nije opravdano.


5.        -        Ova odluka će biti dostavljena stranama u sporu i poslodavcu, u roku iz čl. 19. i 20. Zakona.*4)