II - 5.13 –         IZJAVA (JEDNE STRANE U SPORU) DA ODUSTAJE OD DALJEG POSTUPKA 
– član 19. stav 1.  tačka 3) Zakona___________________________

(predmet – postupak posredovanja)
___________________________

(ime i prezime posrednika)


ZAVODNA OZNAKA

_______________________________

(naziv privrednog društva)


Br. ________________/________


Od ___________________ godine
IZJAVA O 

ODUSTAJANJU OD DALJEG POSTUPKA*1)Podneta od zaposlenog: _____________________________ kao ____________*2)

                                                                              (ime i prezime)
1.        -        U skladu sa članom 19. stav 1. tačka 3) Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu ("Sl. glasnik RS", br. 36/10, daljem tekstu: Zakon) - odustajem od daljeg vođenja postupka.


2.        -        Postupak je pokrenut - Zahtevom za zaštitu od zlostavljanja, br. ___/___ od __________, podnet od strane zaposlenog _____________________, kao zlostavljanog,