II - 6.01 – ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA ZA UTVRĐIVANJE ODGOVORNOSTI ZAPOSLENOG – čl. 23. i 25. Zakona, član 25. Pravilnikal


ZAVODNA OZNAKA

_______________________________

(naziv privrednog društva)


Br. ________________/________


Od ___________________ godine
Na osnovu Ugovora o osnivanju i Statuta*1) privrednog društva ________________________ 

                                                                                                                           (naziv privrednog društva)

(u daljem tekstu: POSLODAVAC), u skladu sa čl. 23. i 25. Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu (u daljem tekstu: Zakon), članom 25. Pravilnika o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu ("Sl. glasnik RS", br. 62/10, u daljem tekstu: Pravilnik) i članom 35. Opšteg obaveštenja o zabrani vršenja zlostavljanja br. _____ od _________ godine (u daljem tekstu: Obaveštenje), donosim
ODLUKU O POKRETANJU POSTUPKA 

ZA UTVRĐIVANJE ODGOVORNOSTI ZAPOSLENOG*2)I


Dana ______________  Podnosilac zahteva za zaštitu - podneo je Zahtev za zaštitu od zlostavljanja, br. ____ /____ od _____________, protiv Lica koje se tereti (kao  izvršioca zlostavljanja).


Predlogom za posredovanje br. ________ od ________________, predloženo je posredovanje kao način razrešenja spornog odnosa. Predloženo je i da se za posrednika izabere - lice sa spiska posrednika koji se vodi kod poslodavca, što je i učinjeno dana ________, kada su, shodno članu 15. stav 3. Zakona, strane u sporu su izabrale za posrednika lice _________________________, a poslodavac je izdao Obaveštenje o postignutom sporazumu za posredovanje i određivanju posrednika br. ____/____ od ____________, koje je dostavljeno - stranama u sporu, posredniku i _______________________________. II


Postupak posredovanja se odvijao u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. 


U postupku posredovanja je, na zahtev strane u sporu, učestvovao i predstavnik sindikata.