III - 7.2 -        TUŽBA SUDU
(tereti se odgovorno lice) - član 14. stav 2. Zakona
OSNOVNOM SUDU U __________________________

Tužilac:_______________________ iz______________ ul.____________________ br.____

                                   (zaposleni)


Tuženi: ______________________ sa sedištem u ____________ ul._____________ br.____

                                (poslodavac)TUŽBA*1)Radi:         sprečavanja zlostavljanja na radu i naknade štete 

         3 primerka + __ prilogaVrednost predmeta spora: ___________ dinaraTužilac je zaposlen kod tuženog na radnom mestu __________________________, počev od _________ godine.


Dokaz: Ugovor o radu br._________ od_________ godine.Tužilac je počev  ___________ godine,  izložen svakodnevnom zlostavljanju na radu koje se ponavlja, a  sastoji se u: ______________________________________________________;

       ______________________________________________________;

       ______________________________________________________;

               ______________________________________________________.

       

Izvršilac zlostavljanja je: ______________________________________________________.

                                                  (odgovorno lice u pravnom licu, odnosno poslodavac sa svojstvom fizičkog lica)


Dokaz:  

       mišljenje službe medicine rada br. ________ od _________ godine; 

       saslušanje svedoka: ______________ iz __________________ ul. _______________ br.______.

       saslušanje parničnih stranaka – tužioca i direktora tuženog:____________ iz _________ ul. _______________.