III - 7.3 -        TUŽBA SUDU
(ne tereti se odgovorno lice) - član 13. Zakona

OSNOVNOM SUDU U __________________________

Tužilac:_______________________ iz______________ ul.____________________ br.____

                                   (zaposleni)


Tuženi:         1. _____________________ sa sedištem u ___________ ul.____________ br.____

                                   (poslodavac)

         2. _____________________ iz_____________ ul.____________________ br.____

              (fizičko lice koje se tereti za 

                    zlostavljanje – npr. drugi zaposleni)
TUŽBA*1)Radi:         sprečavanja zlostavljanja na radu i naknade štete 

         4 primerka + __ priloga


Vrednost predmeta spora: ___________ dinaraTužilac je zaposlen kod tuženog na radnom mestu __________________________, počev od _________ godine.


Dokaz: Ugovor o radu br._________ od_________ godine.Tužilac je počev  ___________ godine,  izložen svakodnevnom zlostavljanju na radu koje se ponavlja, a  sastoji se u: ______________________________________________________;

       ______________________________________________________;

       ______________________________________________________;

               ______________________________________________________.

       

Izvršilac zlostavljanja je: ______________________________________________________.

                                                              (fizičko lice koje se tereti za zlostavljanje - npr. drugi zaposleni)


Dokaz:  

       mišljenje službe medicine rada br. ________ od _________ godine;