AD Izveštaj - Model 2. IZVEŠTAJ IZVRŠNOG DIREKTORA

IZVRŠNOM ODBORU/ODBORU DIREKTORA

O PLANIRANOJ POSLOVNOJ POLITICI


Na osnovu člana _______ Statuta privrednog društva ________________________ A.D. (u daljem tekstu: društvo), a u skladu sa članom 416. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011 u daljem tekstu: „Zakon“), izvršni direktor ________

____________________________________________________________________ donosi

                                                       (ime, prezime i funkicija/delokrug nadleđnosti)IZVEŠTAJ   *1)

o PLANIRANOJ POSLOVNOJ POLITICI I

DRUGIM NAČELNIM PITANJIMA


Za period ___________________________________  *2)


Član 1.

Privredno društvo ________________________ A.D. je u okviru svoje poslovne politike donelo Plan poslovanja i projekciju razvoja do 2015. godine, br. _____ od _________ .Član 2.

Sektor – Plan i razvoj – u okviru svojih redovnih aktivnosti, prati poslovanje društva, realizaciju i eventualna odstupanja od postojećih planova i projekcija, unutrašnje i spoljne okolnosti i faktore rizika, kao i stepen njihovog uticaja na postojeće i buduće vođenje poslova društva.


U tom kontekstu, a shodno članu 416. stav 1. tačka 1) Zakona i članu _____ statuta društva, donosi se ovaj izveštaj.Član 3.

Planirana poslovna politikaodvija se, u globalu na sledeći način:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________Član 4.

Odstupanja od postojećih planova – su sledeća:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


Razlozi su sledeći:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________