PRIMER BELEŠKE O NEMOGUĆNOSTI

DOSTAVLJANJA REŠENJA O PRESTANKU RADNOG ODNOSBELEŠKA

o nemogućnosti dostavljanja rešenja 

o prestanku radnog odnosa
Zaposlenom ___________________________ na poslovima __________________________,

                   (ime, prezime, zanimanje, JMBG)                                    (naziv poslova)


dana ________ godine, pokušana je lična dostava Rešenja broj _______ od _______ godine, u prostorijama poslodavca – na adresu prebivališta ili boravišta _________________________

                                                                                            (adresa prebivališta ili boravišta)


Međutim, navedenog dana dostava Rešenja iz stava 1. ove beleške nije izvršena zbog ______________________________________________________, pa je saglasno članu 185. 

                      (navesti razloge ne dostavljanja)