DOPIS MUP-u - varijanta 2
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE


Sekretarijat u _________________


Odeljenje unutrašnjih poslova ________________

PREDMET: dostava podataka o osiguranju vozila od autoodgovornosti