Dopis kojim se zahteva uređenje podneska

Član 229. stav 3. ZKP
Republika Srbija

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U ________________

Kt. br. _____

________________ godine

OŠTEĆENOM KAO TUŽIOCU ________________