DOSTAVLJANJE MESNO NADLEŽNOM SUDU 
- PREBIVALIŠTE FIZIČKOG LICA - PREDUZETNIKA - varijanta 2
(član 21. stav 1. ZIP i član 40. stav 1. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)
_______ P ____/___


       

OSNOVNI SUD U B______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u pravnoj stvari izvršnog poverioca _______________________________, čiji je punomoćnik ______________, advokat iz __________, protiv izvršnog dužnika _____________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz _____________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je dana ____________ godine, van ročišta, sledeće:


REŠENJE


I – DOSTAVLJA SE predmet Osnovnom sudu u P_____________, kao mesno nadležnom sudu.