DOSTAVLJANJE MESNO NADLEŽNOM SUDU - SEDIŠTE PRAVNOG LICA - Varijanta 1

(Član 21. stav 1. ZIP i član 41. stav 2. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)
_______ P ____/___

       


PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u pravnoj stvari izvršnog poverioca _________________________, čiji je punomoćnik _____________________, advokat iz _________________, protiv izvršnog dužnika ____________________, čiji je punomoćnik ______________, advokat _________________, iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je dana ____________ godine, van ročišta, sledeće:
REŠENJEI – DOSTAVLJA SE predmet Privrednom sudu u _____________, kao mesno nadležnom sudu.