FIKCIJA POVLAČENJA TUŽBE 
- ADVOKATSKI PRIPRAVNIK KAO ZAMENIK - Varijanta 2

(Član 475. stav 1, čl. 463. stav 1, čl. 88. stav 3,  čl. 89. stav 1.  tačka 3.  ZPP SMV)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)


_______ P ____/___PRIVREDNI SUD U ____________ i to sudija _____________________ kao sudija pojedinac u privrednom sporu male vrednosti tužioca _________________________________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz _____________________, protiv tuženog __________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz _________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je na prvom ročištu za glavnu raspravu, u odsutnosti uredno pozvanog tužioca, a u prisustvu punomoćnika tuženog, dana _______________ godine sledeće:REŠENJE

       

       

I - SMATRA SE DA JE TUŽILAC POVUKAO TUŽBU, pa se rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave ovoga suda Iv. br. _____/__ od ________ godine ukida u obavezujućem delu.