FIKCIJA POVLAČENJA TUŽBE - prvo ročiste

(član 475. stav 1. ZPP SMV)
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___

       

PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija _____________________ kao sudija pojedinac u sporu male vrednosti tužioca _______________________­­­­­­­­­­­­­­___________________, čiji je punomoćnik ______________________________, advokat iz ____________________, protiv tuženog ________________________________________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz __________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je na prvom ročištu za glavnu raspravu, u odsutnosti uredno pozvanih stranaka, dana __________ godine sledeće:REŠENJE