IZJAVA ZAPOSLENOG O ODBIJANJU PONUDE
DIREKTORU _______________________________________

                                    (naziv i sedište poslodavca)


                                                                                                                                ___________________


PREDMET: Odbijanje ponude za zaključivanje aneksa ugovora o raduDana _______ godine, primio sam Ponudu za zaključivanje aneksa ugovora o radu br. ____, od dana ______  godine, sa obaveštenjem o razlozima.


Uvažavajući razloge navedene u ponudi, odnosno izmenjene okolnosti poslovanja koje su prouzrokovale potrebu izmene ugovorenih uslova rada, ipak smatram da ponuđeno rešenje nije adekvatno mojim kvalifikacijama i  _________________________________________.


Takođe ističem, ______________________________________________________________


___________________________________________________________________________