KOMISIJSKI ZAPISNIK

O

PRIJEMU ROBE BR. __________


dana _________________________________
Isporučilac____________________________________


Broj i datum otpremnice: __________________________


Broj i datum tovarnog lista: ________________________Vrsta robe: _____________________________________