Naredba o veštačenju od strane komisije veštaka

Član 117. u vezi člana 113, 114. stav 2, čl. 131. i 132. ZKP
Republika Srbija

VIŠI SUD u_______________

K _______________________

Dana ________________. god.

_________________________