Naredba sudije za prethodni postupak o tajnom nadzoru komunikacija osumnjičenog

Član 167 stav 3. u vezi stava 1. ZKPKri. ____/____


SLUŽBENA TAJNA

VIŠI SUD u _______________, sudija za prethodni postupak __________________, sa zapisničarem ____________, u pretkrivičnom postupku protiv osumnjičenog ______________ iz _____________, ulica ____________________ broj _____, zbog krivičnog dela neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga iz člana 246. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ), postupajući po pismenom i obrazloženom predlogu Višeg javnog tužilaštva ____________ Kt. br. ____ od ____________ godine, doneo je dana ____________. godine