Naredba za privremeno oduzimanje predmeta

Član 285. u vezi sa članom 147. ZKP
Kt. br.__________

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO u _______________, zamenik javnog tužioca _________________, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog ________________________ iz ______________, zbog krivičnog dela zloupotrebe službenog položaja iz člana 359. stav 3. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika (KZ), doneo je dana _________________ godine,