NEMOGUĆNOST PRODUŽETKA SUDSKOG ROKA - Varijanta 1

(Član 105. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___

       


PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ____________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz _______________, protiv tuženog ___________________________________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je dana _________ godine, van ročišta sledeće:REŠENJEI – SMATRA SE DA JE TUŽBA POVUČENA.