Neposredna optužnica

Član 331. stav 5. ZKP


         Republika Srbija


_________________________

                   (nadležno)

TUŽILAŠTVO u ____________


Kt. br.  ­­­­­__________________

Datum  __________________

Mesto  ___________________