Neslaganje istražnog sudije sa zahtevom oštećenog kao tužioca za sprovođenje istrage


Član 243. stav 7. ZKP

Ki. br. __________

VIŠI SUD u ______________, istražni sudija ______________, rešavajući o zahtevu za sprovođenje istrage oštećenog kao tužioca __________________ iz ______________, od ____________ godine, protiv okrivljenog ______________ - sudije Osnovnog suda u _______________, zbog krivičnog dela kršenja zakona od strane sudije iz člana 360. Krivičnog zakonika (KZ), izjavljuje na dan __________ godine
NESLAGANJESa podnetim zahtevom za sprovođenje istrage oštećenog kao tužioca ____________  iz ______________ od __________ godine koji je ispravljen i dopunjen __________ godine da se protiv okrivljenog ______________ - sudije Osnovnog suda u ______________ sprovede istraga za krivično delo kršenje zakona od strane sudije iz člana 360. KZ i traži da o tome odluku donese Veće Višeg suda.