(memorandum pravnog lica koje šalje dopis)
____________________________________                                   

  (naziv pravnog lica kome se upućuje dopis)


____________________________________

  (služba i ime, prezime i funkcija lica kome se upućuje dopis)


__________________

  (mesto)

________________________________

  (adresa)