Obaveštenje rukovodiocu poreske policije o preduzetim radnjama po krivičnoj prijavi

Član 138. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji


         Republika Srbija


________________________

                   (nadležno)

TUŽILAŠTVO u ____________


Kt. br.  ­­­­­­__________________

Datum  __________________