Obrazac 1IZVEŠTAJ O POVREDI NA RADU


I. PODACI O POSLODAVCU


1. Obveznik podnošenja prijave o povredi na radu (poslodavac)

Pun naziv poslodavca (poslovno ime, odnosno lično ime ili drugi naziv pod kojim preduzetnik obavlja delatnost)

2.

Sedište i adresa poslodavca (ulica i broj, opština, mesto, država)

3.

Reg. broj obveznika doprinosa

4.

PIB                                             l_l_l_l_l_l_l_l_l_l

5. 

Šifra delatnosti  

6.

Ukupan broj zaposlenih