Odbacivanje tužbe - nedostatak punomoćja - član 91. stav 1. ZPP
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

       

OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ______________________, čiji je punomoćnik ________________, advokat iz _______________, protiv tuženog _____________________, radi utvrđenja ništavosti registracije, vrednost predmeta spora nije naznačena, u postupku prethodnog ispitivanja tužbe, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I - ODBACUJE SE TUŽBA sa predlogom za određivanje privremene mere.