ODBACIVANJE TUŽBE ZA PONAVLJANJE UPRAVNO SUDSKOG POSTUPKA
JER JE PODNETA OD NEOVLAŠĆENOG LICA

(Čl. 60. ZUS-a)Republika Srbija

Upravni sud

U _____________/___

Datum ____________

BeogradUPRAVNI SUD u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija _______________, predsednika veća, _______________ i ________________, članova veća, sa savetnikom suda ________________, zapisničarem, rešavajući u upravnom sporu po tužbi tužioca Nikole Nikolića iz _______________ ul. _______________ br. ____ protiv rešenja Ministarstva za urbanizam, stambene, komunalne delatnosti i građevinarstvo, broj ____________ od ___________, u predmetu bespravnog useljenja, rešavajući po tužbi za ponavljanje upravno-sudskog postupka koju je podneo Sreten Nikolić iz _____________________ ul. ____________ protiv presude Upravnog suda U _______/___ u nejavnoj sednici veća, održanoj dana ____________. godine, doneo jeREŠENJEТUŽBА SE ODBACUJE