ODBACIVANJE TUŽBE ZA PONAVLJANJE UPRAVNO SUDSKOG POSTUPKA
KAO NEBLAGOVREMENE

(Čl. 60. ZUS-a)Republika Srbija

Upravni sud

U _____________/___

Datum ____________

BeogradUPRAVNI SUD u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija _______________, predsednika veća, _______________ i ________________, članova veća, sa savetnikom suda ________________, zapisničarem, rešavajući u upravnom sporu po tužbi tužioca ______________ iz _______________ ul. _______________ br. ____ protiv rešenja Ministarstva trgovine i turizma iz Beograda, broj ____________ od ___________ u predmetu oduzimanja robe u inspekcijskom nadzoru, rešavajući po tužbi tužioca za ponavljanje upravno-sudskog postupka okončanog presudom Upravnog suda U _______/___ u nejavnoj sednici veća, održanoj dana ____________. godine, doneo jeREŠENJEТUŽBА SE ODBACUJE