Odgovor branioca okrivljenog na optužnicu

Član 271. stav 2. u vezi stava 1. ZKPK. br. ____/____
VIŠEM SUDU _______________


Veću - iz člana 21. stav 4. ZKP