Odgovor okrivljenog na optužnicu

Član 336. ZKPK. br. _______
VIŠEM SUDU ________________


Za veće iz člana 21. stav 4. ZKP