ODGOVOR TUŽENOG ORGANA NA TUŽBU

(Čl. 30. st. 2. ZUS-a)





UPRAVNOM SUDU 



Beograd

Nemanjina 9

Veza br. U __________________

____________. godine




Tužilac: ___________________ iz _________________, ul. ________________ br. _____, čiji je punomoćnik _____________________, advokat iz _________________



Tuženi organ: Ministarstvo za urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti i građevinarstvo, _______________ okrug iz ________________ ul. _______________ br. ____





ODGOVOR TUŽENOG ORGANA NA TUŽBU