ODGOVOR ZAINTERESOVANOG LICA NA TUŽBU

(Čl. 30. st. 2. ZUS-a)
UPRAVNOM SUDU Beograd

Nemanjina 9

Veza br. U _________________

  ____________. godine
Tužilac: ___________________ iz _________________, ul. ________________ br. _____, čiji je punomoćnik _____________________, advokat iz _________________Tuženi organ: Ministarstvo za urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti i građevinarstvo, _______________ okrug iz ________________ ul. _______________ br. ____

ODGOVOR ZAINTERESOVANOG LICA NA TUŽBU