Odluka po molbi za povraćaj u pređašnje stanje

Član 227. ZKP
Republika Srbija

VISI SUD U _________

K _________________

Dana _____. 2013. god.


VIŠI SUD U ______________ u veću sastavljenom od sudije ____________, predsednika veća i sudija _____________ i ______________, članova veća, uz učešće sudijskog pomoćnika _______________, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv osuđenog ______________, zbog krivičnog dela ubistva iz člana 113. KZ, odlučujući o molbi osuđenog ____________ za povraćaj u pređašnje stanje, na sednici veća održanoj ____________, doneo je