PRIMER ODLUKE  O PRERASPODELI 

RADNOG VREMENA


_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu čl. 57. i 192. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS" br. 24/2005 i 61/2005), i člana ______ _________________________________, donosim

                     (naziv opšteg akta poslodavca)


ODLUKU

o preraspodeli radnog vremenaPriroda delatnosti, posebno u novonastalim okolnostima (kratki rokovi za izvršenje posla),  zahteva bolje iskorišćenje sredstava rada, racionalnije korišćenje radnog vremena, a shodno tome i novu organizaciju rada.