Optužnica javnog tužioca protiv jednog lica za jedno krivično delo

Član 332. ZKP


REPUBLIKA SRBIJA

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO

KT br. _____

________________ godine