Optužnica javnog tužioca protiv jednog lica za više krivičnih dela

Član 332. ZKPVIŠEM SUDUNa osnovu člana 43. stav 2. tačka 5. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), Viši javni tužilac u ______________ uz dostavu spisa podiže sledeću:O P T U Ž N I C U


PROTIV